XXXVII. Červeňanského dni 2017

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Fotodokumentácia z XXXVII. ročníka


Viac nájdete v galérii tu