XXXVIII. Červeňanského dni 2018

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XXXVIII. Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 15. - 16. marca 2018, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor pre problematiku zlomeniny proximálneho femoru a ich riešenie, tumory kostí, aktuálne spôsoby liečby, detská mozgová obrna - quo vadis, reumoortopédia. Tradične sme zaradili sekciu voľných tém a sesterskú sekciu.

Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.


Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS

Miesto konania

SLOVKARPATIA HOTEL, a.s.,
Hotel Holiday Inn Bratislava,
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava,
Slovenská republika,
Tel.č.: +421 (0)2 482 45 111,
Fax: +421 (0)2 482 45 112,
E-mail: holidayinn@holidayinn.sk
Web: www.holidayinn.sk

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
MUDr. Peter Maresch, CSc.
MUDr. Andrey Švec,PhD., MPH
Mgr. Katarína Mitschová

 

 

 

Odborný program

  • Zlomeniny proximalneho femoru a ich riešenie
  • Tumory kostí, aktuálne spôsoby liečby
  • Detská mozgová obrna - quo vadis
  • Reumoortopedia
  • Vária
  • Sesterská sekcia

Podrobný program kongresu TU

Podrobný program kongresu - SESTRY

Poplatky

  včasný
do 31.01.2018
neskorý
do 28.02.2018
po 28.02.2018
a na mieste
účastník lekár člen SOTS 80,00 € 100,00 € 120,00 €
účastník lekár 100,00 € 120,00 € 140,00 €
Sestra 20,00 € 25,00 € 30,00 €
štvrtý a ďalší vystavovateľ 40,00 € 46,00 € 55,00 €
Ceny sú uvedené s 20% DPH. Platba na mieste, možná len v hotovosti.

Registračný poplatok zahŕňa

Kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti
s pridelenými CME kreditmi, vstup na vedecký program kongresu,
vstup na výstavu firiem.


Ubytovanie

Ubytovanie v hoteli Holiday Inn so zľavou pre účastníkov kongresu je možné objednať výlučne elektronicky na reservation@holidayinn.sk. Hotel neakceptuje rezerváciu ubytovania formou objednávky a platby na faktúru. Platbu je možné realizovať len v hotovosti, alebo bezhotovostnou platobnou kreditnou kartou.

Organizátor

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť,
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UN, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Kongresový sekretariát

RESET - kompletná reklama, s.r.o.
Zátišie 37, 831 03 Bratislava
mail: info@reset-reklama.sk
tel./fax: +421 2 4445 4307
mobil: +421 903 460 509

Registrácia účastníkov a vystavovateľov

Registrovať sa možno výlučne elektronicky na stránke: www.cervenanskehodni.sk od 15.12.2017.

Ukončenie prihlasovania aktívnej účasti do 15.02.2018