XXXVI. Červeňanského dni 2016

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Fotodokumentácia z XXXVI. ročníka


Viac nájdete v galérii tu