XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XXXIX. Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 14. - 15. marca 2019, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave. 

Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.


Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS

Miesto konania

SLOVKARPATIA HOTEL, a.s., 
Hotel Holiday Inn Bratislava, 
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, 
Slovenská republika, 
Tel.č.: +421 (0)2 482 45 111, 
Fax: +421 (0)2 482 45 112, 
E-mail: holidayinn@holidayinn.sk
Web: www.holidayinn.sk

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
MUDr. Peter Maresch, CSc.
MUDr. Andrey Švec,PhD., MPH
Mgr. Katarína Mitschová

 

 

 

Odborný program

1. Zlomeniny v detskom veku
2. Pokroky v artroskopii
3. Problémy ortopédov v ambulantnej praxi
4. Varia
5. Sesterská sekcia

Podrobný program kongresu TU

Poplatky

  včasný
do 31.01.2019
neskorý
do 28.02.2019
po 28.02.2019
a na mieste
účastník lekár člen SOTS 80,00 € 100,00 € 120,00 €
účastník lekár 100,00 € 120,00 € 140,00 €
Sestra 20,00 € 25,00 € 30,00 €
štvrtý a ďalší vystavovateľ 40,00 € 46,00 € 55,00 €
Ceny sú uvedené s 20% DPH. Platba na mieste, možná len v hotovosti.

Registračný poplatok zahŕňa

Kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti 
s pridelenými CME kreditmi, vstup na vedecký program kongresu, 
vstup na výstavu firiem.


Ubytovanie

Ubytovanie v hoteli Holiday Inn so zľavou pre účastníkov kongresu je možné objednať výlučne elektronicky na reservation@holidayinn.sk. Hotel neakceptuje rezerváciu ubytovania formou objednávky a platby na faktúru. Platbu je možné realizovať len v hotovosti, alebo bezhotovostnou platobnou kreditnou kartou.

Organizátor

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť,
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UN, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Kongresový sekretariát

RESET - kompletná reklama, s.r.o. 
Zátišie 37, 831 03 Bratislava 
mail: info@reset-reklama.sk
tel./fax: +421 2 4445 4307 
mobil: +421 903 460 509

SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK90 3100 0000 0040 4014 3522 
IČO: 357 97 843; IČ DPH: SK2020 23 5074
 

Registrácia účastníkov a vystavovateľov

Registrovať sa možno výlučne elektronicky na stránke: www.cervenanskehodni.sk od 15.12.2018.

Aktívna učasť je už ukončena