XL. Červeňanského dni 2020

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Galéria kongresov

Galéria už zrealizovaných kongresov.

Vstupiť do galérie

XXXIX. Červeňanského dni 2019

Vstupiť do galérie

XXXVIII. Červeňanského dni 2018

Vstupiť do galérie

XXXVII. Červeňanského dni 2017

Vstupiť do galérie

XXXVI. Červeňanského dni 2016

Vstupiť do galérie

XXXV. Červeňanského dni 2015

Vstupiť do galérie

XXXIV. Červeňanského dni 2014

Vstupiť do galérie

XXXIII. Červeňanského dni 2013

Vstupiť do galérie

XXXII. Červeňanského dni 2012

Vstupiť do galérie

XXX. Červeňanského dni 2010

Vstupiť do galérie

XXIX. Červeňanského dni 2009