XL. Červeňanského dni 2020

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

XXXIX. Červeňanského dni 2019

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XXXIX. Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 14. - 15. marca 2019, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave. 

Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.


Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS

Stiahnuť informačnú brožúru