XL. Červeňanského dni 2020

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

XL. Červeňanského dni 2020

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XL. Červeňanského dni - národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 11. - 13. marca 2020, tradične v priestoroch hotela Holiday In v Bratislave. 

Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov a k udržaniu a prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte pútavého spoločenského programu.


Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS