XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

XXXIII. Červeňanského dni 2013

Národný kongres ortopedickej a traumatologickej spoločnosti uskutočnený v roku 2013.

Stiahnuť informačnú brožúru