XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

XXXIV. Červeňanského dni 2014

Národný kongres ortopedickej a traumatologickej spoločnosti uskutočnený v roku 2014.

Stiahnuť informačnú brožúru