XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Kontakt

Organizátor

I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UN Bratislava 
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
Tel.: +421–2–48234 613
Fax: +421–2–48234 313

 

Kongresový sekretariát

RESET - kompletná reklama, s.r.o.
Zátišie 37, 831 03 Bratislava
e-mail: info@reset-reklama.sk
tel./fax: +421 2 4445 4307
mobil: +421 903 460 509