XXXVII. Červeňanského dni 2017

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Kontakt

Organizátor

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
I. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UN,
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Kongresový sekretariát

RESET - kompletná reklama, s.r.o.
Zátišie 37, 831 03 Bratislava
e-mail: info@reset-reklama.sk
tel./fax: +421 2 4445 4307
mobil: +421 903 460 509