XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Registrácia účastníkov

PODMIENKOU ÚČASTI NA KONGRESE JE REGISTRÁCIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV. TOTO PLATÍ AJ PRE AUTOROV
A SPOLUAUTOROV ABSTRAKTOV, POKIAĽ SA NA KONGRESE ZÚČASTNIA, AKO AJ PRE HROMADNÉ PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV FIRMAMI.

Upozornenie

Na prihláške-registrácii treba vyplniť všetky predpísané údaje. Termín registrácie bude akceptovaný len vtedy, keď bude platba pripísaná na uvedený bankový účet najneskôr do piatich dní od odoslania registrácie, v opačnom prípade bude táto registrácia bezpredmetná.

Storno poplatok za zrušenie účasti

do 30 dní pred konaním akcie 50% z ceny poplatku
do 20 dní 75% z ceny poplatku
do 10 dní 90% z ceny poplatku

Pri menej ako desiatich dňoch sa poplatok nevracia.

Poplatok za zmenu účastníka 10.-€

 

V prípade, že Vám nebolo pridelené, zadajte 00000

   


Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek. Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.


 

Ak máte záujem o vystavenie faktúry, ktorá Vám bude zaslaná výhradne elektronicky, za registračný poplatok, bezpodmienečne vyplňte prosím nasledovné údaje: