XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

O nás

Červeňanského dni – národný kongres SOTS

Na počesť akademika Jána Červeňanského každoročne organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť národný kongres spoločnosti - Červeňanského dni.

Ján Červeňanský sa narodil v roku 1905 v Bytči. Po promócii nastúpil na chirurgické oddelenie nemocnice v Košiciach a koncom tridsiatich rokov prešiel na Chirurgickú kliniku LF UK v Bratislave, k profesorovi Kostlivému. Koncom roku 1941 nastúpil po profesorovi Čárskom na miesto prednostu Ortopedickej kliniky LFUK v Bratislave. Habilitačná práca doktora Červeňanského (1942) sa týkala pre Slovensko výrazne aktuálneho problému patomorfológie, diagnostiky a liečby vrodeného vykĺbenia bedrových kĺbov (LCC).

Profesor Červeňanský mal niekoľko prioritných prínosov v slovenskej ortopédii. Okrem zavedenia včasného klincovania zlomenín krčku femoru, využitia cervikokapitálnej protézy pri riešení zlomenín krčka femuru a zavedenia Küntscherovho klincovania pri zlomeninách diafýz dlhých kostí (zhrnuté v monografii Červeňanský J. a kol.: Úrazy a boj proti nim) to boli najmä prínosy v reumoortopédii, ktoré začali po založení Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 1953. Z tohto obdobia sa datuje operácia navrhnutá prof. Červeňanským pre korekciu fixovanej anteflexie chrbtice, tzv. motýlkovitá osteotómia bedernej chrbtice pri Bechterevovej chorobe. Z problematiky ochronotickej artropathie vydali Červeňanský, Siťaj a Urbánek podrobný úvodný článok v prestížnom Journal of Bone and Joint Surgery v októbri 1959. S touto tématikou vyšla v šesťdesiatich rokoch aj knižná publikácia: Siťaj, Červeňanský, Urbánek: Alkaptonúria a ochronóza. Po jeho študijnej ceste v reumatologickom centre v Heinole u profesora Vainia zaviedol radikálnu synovektómiu kolena z dvoch parapatelárnych rezov pri reumatoidnej artritíde. Červeňanský skoro rozpoznal význam miniinvazívnych metodík v ortopédii a nechal zakúpiť pre Ortopedickú kliniku prvý artroskop v roku 1965. Celoživotným záujmom prof. Červeňanského bola problematika nádorov končatín a chrbtice, z ktorej vyšla v roku 1965 monografia: Červeňanský, Kossey, Škrovina: Nádory kostí a im podobné afekcie, do roku 1988 jediná knižná publikácia svojho druhu v československom písomníctve. Hobby prof. Červeňanského bola história medicíny, so zvláštnym zreteľom na ortopédiu. Okrem aktuálnych životopisov významných ortopédov, najdôležitejšia bola monografia: Červeňanský J., Červeňanská Ň.: 50 rokov československej ortopédie z roku 1975. Celkove Červeňanský publikoval 331 odborných prác a štyri monografie. Bol čestným členom československej, slovenskej, poľskej, bulharskej, juhoslovanskej a východonemeckej ortopedickej spoločnosti, členom SICOT, Royal Society Of Medicine, Academia Leopoldina v Halle a nositeľom mnohých iných vyznamenaní. Profesor Červeňanský, zakladateľ modernej slovenskej ortopédie, zomrel v roku 1977 v Bratislave.

 

Červeňanského dni – národný kongres SOTS – konané v Bratislave

3. 2. 1978 kostné nádory, osteoartrózy, osteotómie, synovektómie;
8. 2. 1980 epifyzeolýzy, kostné tumory;
30. 1. 1981 ortopedické ochorenia a invalidita, činnosť ortopedických oddelení na Slovensku, nádory chrbtice a lokomočného aparátu;
28. – 29. 1. 1982 problematika nádorov, varia;
27. – 28. 1. 1983 vrodené ochorenia v ortopédii, vertebrogénne ochorenia;
25. 1. 1985 kostné štepy, kostné metastázy;
6. – 7. 2. 1986 traumatické epifyzeolýzy, kostné nádory, ochorenia chrbtice;
30. 1. 1987 ochorenia a úrazy nohy;
28. – 29. 1. 1988 nádory, traumatizmus lokomočného aparátu, varia;
26. 1. 1990 malígne nádory;
30. 1. 1991 nádory mäkkých častí končatín, úrazy ruky a zápästia v detskom veku;
30. – 31. 1. 1992 kostný infekt, varia;
28. – 29. 1. 1993 trauma chrbtice, skoliozy, tumory chrbtice;
27. – 28. 1. 1994 implantáty bedrového kĺbu a kolena, implantáty chrbtice;
26. – 27. 1. 1995 revízne operácie koxy, bolesti chrbtice;
30. 1. 1996 zlomeniny proximálneho konca femoru;
30. – 31. 1. 1997 alloplastika koxy a kolena, traumatizmus chrbtice;
29. – 30. 1. 1998 liečba ochorení kolenného kĺbu, neuroortopédia;
28. – 29. 1. 1999 tumory chrbtice, osteochondrálne defekty, kostné štepy;
27. – 28. 1. 2000 liečba infikovaných náhrad veľkých kĺbov, operačná liečba nádorov kostí v detskom veku, operačná liečba traumatických instabilít chrbtice;
26. – 27. 1. 2001 použitie biomateriálov v ortopédii a traumatológii, úrazy a ochorenia horných končatín;
24. – 25. 1. 2002 prevencia a liečba komplikácii v ortopédii a traumatológii, lumbosakrálne instability, chyby a omyly v ortopedickej praxi, varia;
30. – 31. 1. 2003 akútna a elektívna artroskopia, operačné riešenie deformít chrbtice, varia, sesterská sekcia, operačné riešenie uhlových a dĺžkových odchýlok končatín;
29. – 30. 1. 2004 úrazy a ochorenia staršieho veku, nádory pohybového aparátu a ich liečba, pokroky v detskej ortopédii, varia;
27. – 28.1. 2005 náhrady kĺbov - dlhodobé výsledky, deformity chrbtice, varia;
26. – 28. 1. 2006 onkoortopédia detského veku, ošetrenie následkov poranení mäkkých štruktúr kĺbov, moderné vyšetrovacie a liečebné postupy v ortopédii, varia, sesterská sekcia;
26. – 27. 1. 2007 artroplastické registre, varia: artroplastika, spinálna chirurgia, detská ortopédia, trauma, všeobecná ortopédia, sesterská sekcia, viď EPOS-POSNA course;
24. – 26. 1. 2008 viď VII. CEOC;
29. – 30. 1. 2009 revízna endoprotetika, korekcia uhlových a dĺžkových deformít končatín u detí, revízne operácie instability chrbtice, varia, sesterská sekcia;
27. – 29. 1. 2010 complex solution in malignant and benign tumours of locomotive apparatus - EFORT forum, varia, moderná diagnostika a liečba skolióz, operačná liečba ochorení a úrazov hornej končatiny, reumoortopédia, EAR-SAR forum, sesterská sekcia za účasti: C. A. Rockwood – AAOS past-president (USA), M. Szendroi – EFORT president (Maďarsko), R. Windhager (Rakúsko), B Eriksson (Švédsko), L. Bucsi (Maďarsko), P. Dufek (Nemecko), A. Sosna (Česká republika), V. Pavlovčič (Slovinsko), T. Trč – SICOT vice-president (Česká republika);
26. – 28. 1. 2011 diagnostika a liečenie infekčních ochorení a komplikácii v ortopédií; operačná liečba deformít a úrazov dolnej končatiny; diagnostika a liečba degeneratívnych deformít chrtice; varia; sesterská sekci;
25. - 27. 1. 2012 pokroky v diagnostike a liečbe nádorov osteoartikulárneho aparátu; ochorenia a úrazy predkolenia členka a nohy – aktuálne spôsoby liečby; liečba úrazov osteoartikulárneho aparátu v geriatrickom veku (starecká chrbtica, proximálny femur); varia; sesterská sekci;
23. – 25. 1. 2013 operačná a neoperačná liečba úrazov a ochorení kľúčnej kosti a akromio-klavikulárneho skĺbenia; farmakoterapia v ortopédií; korekcia deformít chrtice; operačná liečba úrazov chrtice; diagnostika a liečba systémových chýb skeletu; varia; sesterská sekcia;
29. – 31. 1. 2014 chirurgia ruky zápästia a distálneho predlaktia; endoprotetika kolena; úrazy hrudnej a driekovej chrtice; varia; sesterská sekcia;
12. – 13. 3. 2015 ochorenia a úrazy v oblasti kolena, deformity nohy, degeneratívne ochorenia LS chrbtice, aktuality z detskej nohy, degeneratívne ochorenia LS chrbtice, aktuality z detskej ortopédie, sesterská sekcia;
10. – 11. 3. 2016 artroskopia - súčastnosť a perspektívy (bedro, koleno, členok), zápalové ochorenia chrbtice, veda a výskum v ortopédii, varia, sesterská sekcia;
9. – 10. 3. 2017 nádory - benigné, maligné ,revízne operácie po TEP bedrového aj kolenného kĺbu pri rozsiahlych kostných stratách, aseptické nekrózy kosti, úrazy chrbtice - moderné postupy – diagnostika a liečba, váriá, sesterská sekcia;
15. – 16. 3. 2018 zlomeniny proximálneho femoru a ich riešenie, tumory kostí, aktuálne spôsoby liečby, detská mozgová obrna - quo vadis, reumoortopedia, vária, sesterská sekcia;
14.– 15. 3. 2019 zlomeniny v detskom veku, pokroky v artroskopii, problémy ortopedov v ambulantnej praxi, varia, sesterská sekcia;