XXXVIII. Červeňanského dni 2018

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Účastníci

Platby uhradiť na

číslo účtu: 40 4014 3522
majiteľ účtu: RESET, s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky: Prima Banka SLOVENSKO, a.s. Bratislava
kód banky: 3100
IBAN: SK90 3100 0000 0040 4014 3522
SWIFT: LUBASKBX
KS: 0308
VS: Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.

 

Upozornenie

Na prihláške-registrácii treba vyplniť všetky predpísané údaje. Termín registrácie bude akceptovaný len vtedy, keď bude platba pripísaná na uvedený bankový účet najneskôr do päť piatich dní od odoslania registrácie, v opačnom prípade bude táto registrácia bezpredmetná.

  včasný
do 31.01.2018
neskorý
do 28.02.2018
po 28.02.2018
a na mieste
účastník lekár člen SOTS 80,00 € 100,00 € 120,00 €
účastník lekár 100,00 € 120,00 € 140,00 €
sestra 20,00 € 25,00 € 30,00 €
štvrtý a ďalší vystavovateľ 40,00 € 46,00 € 55,00 €
Ceny sú uvedené s 20% DPH. Platba na mieste, možná len v hotovosti.
Registrácia účastníkov Zaregistrujte sa tu Zaregistrujte sa tu