XL. Červeňanského dni 2020

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Účastníci

Platby uhradiť na

číslo účtu: 40 4014 3522
majiteľ účtu: RESET, s.r.o, Bratislava, SLOVENSKO
adresa banky: Prima Banka SLOVENSKO, a.s. Bratislava
kód banky: 3100
IBAN: SK90 3100 0000 0040 4014 3522
SWIFT: LUBASKBX
KS: 0308
VS: Doplňte dátum narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD bez medzier, bodiek a pomlčiek.
Údaje budú výlučne slúžiť na identifikáciu platieb.
* sú označené povinné položky

 

Upozornenie

Na prihláške-registrácii treba vyplniť všetky predpísané údaje. Termín registrácie bude akceptovaný len vtedy, keď bude platba pripísaná na uvedený bankový účet najneskôr do piatich dní od odoslania registrácie, v opačnom prípade bude táto registrácia bezpredmetná.

Údaje z elektronických prihlášok účastníkov sú podkladom k príprave registračných zoznamov účastníkov, vizitiek a certifikátov, preto je nutné ich vypísať veľmi dôkladne. Nestačí aby sa sestry hlásili na Ćerveňanského dni cez komoru sestier, je NEVYHNUTNÉ aby sa prihlasovali elektronicky cez oficiálnu stránku Červeňanského dni. 

 
účastník lekár člen SOTS
účastník lekár
Sestra
štvrtý a ďalší vystavovateľ
Ceny sú uvedené s 20% DPH. Platba na mieste, možná len v hotovosti.

Registračný poplatok zahŕňa

Kongresovú visačku, kongresové materiály, certifikát o účasti 
s pridelenými CME kreditmi, vstup na vedecký program kongresu, 
vstup na výstavu firiem.


Ubytovanie

Ubytovanie v hoteli Holiday Inn so zľavou pre účastníkov kongresu je možné objednať výlučne elektronicky na reservation@holidayinn.sk. Hotel neakceptuje rezerváciu ubytovania formou objednávky a platby na faktúru. Platbu je možné realizovať len v hotovosti, alebo bezhotovostnou platobnou kreditnou kartou.

Registrácia účastníkov Prihlásenie bude možné od 15.12.2019 Zaregistrujte sa tu