XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Registrácia vystavovateľov

Prihlasovací formulár - vystavovatelia

Ceny sú uvedené bez DPH

* sú označené povinné položky

Počas konania Červeňanského dní si záväzne objednávame

x
Veľkosť stánku: 0 m2

Celková cena: 2300