modul_03.jpeg zatvoriť ×

Vážený návštevník chceli by sme Vám pravidelne prinášať informácie ohľadom kongresu a noviniek. V prípade ak by ste mali záujem dostávať tieto informácie prihláste sa na odber zadaním Vášho emailu.

O nás národný kongres SOTS

 

 

Na počesť akademika Jána Červeňanského každoročne organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť národný kongres spoločnosti - Červeňanského dni.

Ján Červeňanský sa narodil v roku 1905 v Bytči. Po promócii nastúpil na chirurgické oddelenie nemocnice v Košiciach a koncom tridsiatich rokov prešiel na Chirurgickú kliniku LF UK v Bratislave, k profesorovi Kostlivému. Koncom roku 1941 nastúpil po profesorovi Čárskom na miesto prednostu Ortopedickej kliniky LFUK v Bratislave. Habilitačná práca doktora Červeňanského (1942) sa týkala pre Slovensko výrazne aktuálneho problému patomorfológie, diagnostiky a liečby vrodeného vykĺbenia bedrových kĺbov (LCC).


Profesor Červeňanský mal niekoľko prioritných prínosov v slovenskej ortopédii. Okrem zavedenia včasného klincovania zlomenín krčku femoru, využitia cervikokapitálnej protézy pri riešení zlomenín krčka femuru a zavedenia Küntscherovho klincovania pri zlomeninách diafýz dlhých kostí (zhrnuté v monografii Červeňanský J. a kol.: Úrazy a boj proti nim) to boli najmä prínosy v reumoortopédii, ktoré začali po založení Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 1953. Z tohto obdobia sa datuje operácia navrhnutá prof. Červeňanským pre korekciu fixovanej anteflexie chrbtice, tzv. motýlkovitá osteotómia bedernej chrbtice pri Bechterevovej chorobe. Z problematiky ochronotickej artropathie vydali Červeňanský, Siťaj a Urbánek podrobný úvodný článok v prestížnom Journal of Bone and Joint Surgery v októbri roku 1959.

S touto tématikou vyšla v šesťdesiatich rokoch aj knižná publikácia: Siťaj, Červeňanský, Urbánek: Alkaptonúria a ochronóza. Po jeho študijnej ceste v reumatologickom centre v Heinole u profesora Vainia zaviedol radikálnu synovektómiu kolena z dvoch parapatelárnych rezov pri reumatoidnej artritíde. Červeňanský skoro rozpoznal význam miniinvazívnych metodík v ortopédii a nechal zakúpiť pre Ortopedickú kliniku prvý artroskop v roku 1965. Celoživotným záujmom prof. Červeňanského bola problematika nádorov končatín a chrbtice, z ktorej vyšla v roku 1965 monografia: Červeňanský, Kossey, Škrovina: Nádory kostí a im podobné afekcie, do roku 1988 jediná knižná publikácia svojho druhu v československom písomníctve.

Hobby prof. Červeňanského bola história medicíny, so zvláštnym zreteľom na ortopédiu. Okrem aktuálnych životopisov významných ortopédov, najdôležitejšia bola monografia: Červeňanský J., Červeňanská Ň.: 50 rokov československej ortopédie z roku 1975. Celkove Červeňanský publikoval 331 odborných prác a štyri monografie. Bol čestným členom československej, slovenskej, poľskej, bulharskej, juhoslovanskej a východonemeckej ortopedickej spoločnosti, členom SICOT, Royal Society Of Medicine, Academia Leopoldina v Halle a nositeľom mnohých iných vyznamenaní. Profesor Červeňanský, zakladateľ modernej slovenskej ortopédie, zomrel v roku 1977 v Bratislave.

História.

1978

kostné nádory, osteoartrózy, osteotómie, synovektómie;

1980

epifyzeolýzy, kostné tumory

1981

ortopedické ochorenia a invalidita, činnosť ortopedických oddelení na Slovensku, nádory chrbtice a lokomočného aparátu;

1982

problematika nádorov, varia;

1983

vrodené ochorenia v ortopédii, vertebrogénne ochorenia;

1985

kostné štepy, kostné metastázy;

1986

traumatické epifyzeolýzy, kostné nádory, ochorenia chrbtice;

1987

ochorenia a úrazy nohy;

1988

nádory, traumatizmus lokomočného aparátu, varia;

1990

malígne nádory;

1991

nádory mäkkých častí končatín, úrazy ruky a zápästia v detskom veku;

1992

kostný infekt, varia;

1993

trauma chrbtice, skoliozy, tumory chrbtice;

1994

implantáty bedrového kĺbu a kolena, implantáty chrbtice;

1995

revízne operácie koxy, bolesti chrbtice;

1996

zlomeniny proximálneho konca femoru;

1997

alloplastika koxy a kolena, traumatizmus chrbtice;

1998

liečba ochorení kolenného kĺbu, neuroortopédia;

1999

tumory chrbtice, osteochondrálne defekty, kostné štepy;

2000

liečba infikovaných náhrad veľkých kĺbov, operačná liečba nádorov kostí v detskom veku, operačná liečba traumatických instabilít chrbtice;

2001

použitie biomateriálov v ortopédii a traumatológii, úrazy a ochorenia horných končatín

2002

prevencia a liečba komplikácii v ortopédii a traumatológii, lumbosakrálne instability, chyby a omyly v ortopedickej praxi, varia

2003

akútna a elektívna artroskopia, operačné riešenie deformít chrbtice, varia, sesterská sekcia, operačné riešenie uhlových a dĺžkových odchýlok končatín

2004

úrazy a ochorenia staršieho veku, nádory pohybového aparátu a ich liečba, pokroky v detskej ortopédii, varia

2005

náhrady kĺbov - dlhodobé výsledky, deformity chrbtice, varia

2006

onkoortopédia detského veku, ošetrenie následkov poranení mäkkých štruktúr kĺbov, moderné vyšetrovacie a liečebné postupy v ortopédii, varia, sesterská sekcia;

2007

artroplastické registre, varia: artroplastika, spinálna chirurgia, detská ortopédia, trauma, všeobecná ortopédia, sesterská sekcia, viď EPOS-POSNA course;

2008

viď VII. CEOC

2009

revízna endoprotetika, korekcia uhlových a dĺžkových deformít končatín u detí, revízne operácie instability chrbtice, varia, sesterská sekcia;

2010

complex solution in malignant and benign tumours of locomotive apparatus - EFORT forum, varia, moderná diagnostika a liečba skolióz, operačná liečba ochorení a úrazov hornej končatiny, reumoortopédia, EAR-SAR forum, sesterská sekcia za účasti: C. A. Rockwood – AAOS past-president (USA), M. Szendroi – EFORT president (Maďarsko), R. Windhager (Rakúsko), B Eriksson (Švédsko), L. Bucsi (Maďarsko), P. Dufek (Nemecko), A. Sosna (Česká republika), V. Pavlovčič (Slovinsko), T. Trč – SICOT vice-president (Česká republika);

2011

diagnostika a liečenie infekčních ochorení a komplikácii v ortopédií; operačná liečba deformít a úrazov dolnej končatiny; diagnostika a liečba degeneratívnych deformít chrtice; varia; sesterská sekci;

2012

pokroky v diagnostike a liečbe nádorov osteoartikulárneho aparátu; ochorenia a úrazy predkolenia členka a nohy – aktuálne spôsoby liečby; liečba úrazov osteoartikulárneho aparátu v geriatrickom veku (starecká chrbtica, proximálny femur), varia, sesterská sekci

2013

operačná a neoperačná liečba úrazov a ochorení kľúčnej kosti a akromio-klavikulárneho skĺbenia; farmakoterapia v ortopédií; korekcia deformít chrtice; operačná liečba úrazov chrtice; diagnostika a liečba systémových chýb skeletu; varia; sesterská sekcia;

2014

chirurgia ruky zápästia a distálneho predlaktia; endoprotetika kolena; úrazy hrudnej a driekovej chrtice; varia; sesterská sekcia;

2015

ochorenia a úrazy v oblasti kolena, deformity nohy, degeneratívne ochorenia LS chrbtice, aktuality z detskej nohy, degeneratívne ochorenia LS chrbtice, aktuality z detskej ortopédie, sesterská sekcia;

2016

artroskopia - súčastnosť a perspektívy (bedro, koleno, členok), zápalové ochorenia chrbtice, veda a výskum v ortopédii, varia, sesterská sekcia;

2017

nádory - benigné, maligné ,revízne operácie po TEP bedrového aj kolenného kĺbu pri rozsiahlych kostných stratách, aseptické nekrózy kosti, úrazy chrbtice - moderné postupy – diagnostika a liečba, váriá, sesterská sekcia

2018

zlomeniny proximálneho femoru a ich riešenie, tumory kostí, aktuálne spôsoby liečby, detská mozgová obrna - quo vadis, reumoortopedia, vária, sesterská sekcia

2019

zlomeniny v detskom veku, pokroky v artroskopii, problémy ortopedov v ambulantnej praxi, varia, sesterská sekcia

2021

onkoortopédia, moderné trendy v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice, osteoporóza - následky a ich liečba, korekcia skrátenia končatín v detskom veku, váriá, sesterská sekcia

2022

onkoortopédia, endoprotetika, spondylochirurgia, vária, sesterská sekcia

2023
noha a členok, novšie spôsoby reimplantácie TEP bedra, spinálna sekcia - tumory, sesterská sekcia
2024
konzervatívna liečba artrózy, neuroortopédia, spinálne ochorenia, varia, sekcia sestier a fyzioterapeutov