XXXIX. Červeňanského dni 2019

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti s medzinárodnou účasťou

Vystavovatelia

V záujme zlepšenia organizácie kongresu a zvýšenia kvality poskytovania priestoru na prezentáciu Vašej spoločnosti boli vykonané nasledovné opatrenia:

 

Cenník

Reklama v bulletine:  
jedna stránka vnútra formátu A5 800,- €
dve stránky vnútra formátu A5 1 200,- €
jedna stránka obálky 1 200,- €
vkladanie letákov 1ks = 100,- €
   
Plocha pre stánky:  
zóna A (1. poschodie ) 2 300,- €
zóna B (priestory Lobby a Brassérie) 1 700,- €
výlep bannerov 1ks= 250,- €
Cena stánku presahujúceho 8 m2 po dohode s usporiadateľom, podľa skutočnej veľkosti stánku
 
Vstup do programu:
Minisympózium 30 min v rámci vedeckého programu 3 500,- €
Sympózium 45 min v rámci vedeckého program 5 000,- €
Prednáška v odbornom programe 6 min 1 000,- €
  Ceny sú uvedené bez DPH.

 

Účasť ako vystavovateľ a reklamu v bulletine si treba dohodnúť so sekretariátom kongresu
Mgr. Rudo Zubaľ, e-mail: zubal@reset-reklama.sk, tel: +421 903 460 509

 

Registrácia vystavovaťeľov Registrácia ukončená